Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng Server 2,3 12:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 12:00
Huyết Lâu Server 2,3 12:20
Sky Event Server 2 12:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 12:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 13:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 13:50
Truy Tìm GM Sever 1 15:00
Nhện Raklion Sever 1 15:20
Medusa Event Server 2,3 19:45
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 20:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Quyền Năng!